UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

     

Phần writing reviews cách thu xếp ý cùng viết một đoạn văn chủ đề Endangered Species (Các chủng loại bị lâm nguy). Nội dung bài viết dưới đây cung ứng các từ bỏ vựng và kết cấu cần để ý cũng như hướng dẫn cách giải bài bác tập vào sách giáo khoa giúp cho bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp tương tự như trong những bài kiểm tra.


*

Task 1.Work in pairs.Suggest possible measures that should be taken to lớn solve the following problems.

Bạn đang xem: Unit 10: endangered species

(Làm bài toán theo cặp. Đề xuất một số trong những biện pháp khả thi để xử lý những vấn đề sau.)

People vày not know much about the need lớn protect rare và endangered animals. (Mọi người chần chờ nhiều về sự cần thiết trong việc bảo đảm động vật quý hiếm và có nguy hại tuyệt chủng.)=> We should organise different activities khổng lồ raise people"s awareness of the need lớn protect these animals. (Chúng ta nên tổ chức các chuyển động khác nhau để nâng tầm dìm thức của mọi fan về sự quan trọng trong việc bảo đảm các loài động vật này.)Projects lớn save endangered animals vì not have sufficient funds. (Các đề án bảo tồn động vật có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng không tồn tại đủ quỹ.)=> We should hold jumble sales khổng lồ raise money. (Chúng ta cần tổ chức những buổi bán hàng để tạo quỹ.)The habitats for endangered animals are being seriously damaged và polluted. (Môi ngôi trường sống của những loài động vật có nguy hại tuyệt chủng đã bị hủy hoại và độc hại nghiêm trọng.)=> We should develop wildlife habitat reserves. (Chúng ta nên ra đời các khu vực bảo tồn môi trường thiên nhiên sống của động vật hoang dã.)People who live in or near endangered animals’ habitats have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood. (Mọi tín đồ sống vào hoặc gần môi trường sống của động vật có nguy hại tuyệt chủng có điều kiện sống thấp với phụ thuộc hầu hết vào sản phâm rhoang dã phục vụ cho cuộc sống thường ngày của họ.)=> We should help them earn their living. (Chúng ta cần giúp họ kiếm sống.)Some countries vì not have laws to protect endangered animals. (Một vài đất nước không bao gồm luật bảo vệ động trang bị có nguy hại tuyệt chủng.)=> We should persuade the governments lớn enact laws to protect wildlife. (Chúng ta đề nghị thuyeers phục những chính lấp đó ban hành luật bảo vệ giới hữu sinh.)People keep buying fashionable wildlife products. (Mọi người mua những sản phẩm thời trang làm cho từ đôngnj trang bị hoang dã.)=> We should raise their awareness of the need to protect wildlife. (Chúng ta nên nâng cấp ý thức của mình về sự quan trọng trong việc đảm bảo động đồ hoang dã.)There are not enough wildlife habitat reserves. (Không có đủ quần thể bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã hoang dã.)=> We should develop more. (Chúng ta phải xây dựng các hơn.)

Task 2.Write a paragraph about measures to protect endangered animals, using the ideas discussed in Task 1. Begin your paragraph with.

Xem thêm: Toán 11 Trang 29 Bài 5 - Giải Bài 5 Trang 29 Sgk Đại Số 11

(Viết một quãng văn về những biện pháp để đảm bảo động vật đang có nguy hại tuyệt chủng, sử dụng các ý tưởng phát minh đã được bàn luận trong bài bác tập 1. Ban đầu đoạn văn của bạn với:)

“There are a number of measures that should be taken lớn protect endangered animals.”

Bài làm:

There are a number of measures that should be taken to lớn protect endangered animals.First, people should organize different activities lớn raise people"s awareness of the urgent needs khổng lồ protect these animals. For example, they hold international conferences, seminars & forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time, they should appeal to lớn governmental agencies in the world lớn contribute to lớn the programmes of protecting và preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to lớn the fund of preserving the earth"s valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws lớn ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful và beautiful place for all kinds of beings to live in.

Xem thêm: Máy Nén Thủy Lực Vật Lý 8 Bài 8: Áp Suất Chất Lỏng, Bài Giảng Môn Vật Lí Lớp 8

Dịch:

Có nhiều biện pháp nên được thực hiện để bảo về động vật có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng. Đầu tiên, con fan nên tổ chức các chuyển động khác nhau nhằm nâng tầm nhận thức của mọi fan về sự cần thiết trong việc đảm bảo các loài động vật hoang dã này. Ví dụ, chúng ta tổ chức những hội thảo, hội nghị, diễn bầy quốc tế về sự đặc biệt của hệ sinh thái xanh và phong phú sinh học. Cùng lúc đó, họ phải kêu gọi các cơ quan cơ quan chỉ đạo của chính phủ trên thở giới đóng góp vào chương trình bảo về và bảo tồn động thực vật đã trên bờ tuyệt chủng. Chế tạo đó, con fan nên góp phần vào quỹ bảo đảm tài nguyên vạn vật thiên nhiên đẽ bị nguy nan của Trái Đất cho những thế hệ sau. Cạnh bên đó, cơ quan chính phủ nên ban hành luật cấm các hành vi gây hại hoặc pahs bỏ thiên nhiên. Ví như những biện pháp này được thực hiện, toàn cầu của họ sẽ là nơi yên bình và tươi vui cho tất cả các loài.