LANGUAGE FOCUS UNIT 11 : SOURCES OF ENERGY

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về cách phát âm trong giờ đồng hồ Anh, cũng giống như ôn tập về mệnh đề tình dục được sửa chữa bằng phân từ cùng to infinitives. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần xem xét cũng như lý giải giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen and repeat(Lắng nghe cùng nhắc lại)

Shred

Shrill

Shrimp

Shrine

Splash

Split

Spleen

Splutter

Spring

Spray

Spread

Sprightly

Practise reading aloud these sentences.

Bạn đang xem: Language focus unit 11 : sources of energy

(Thực hành đọc to những câu sau.)

1. They were shrieking with laughter.2. He shrugged (his shoulder), saying he didn’t know & didn’t care.3. My dad hates shrimp paste.4. What a splendid spring day!5. The stream splits into three smaller streams at this point.6. The house has a narrow front, but it plays out at the back.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Rewrite the following sentences, using a present participial phrase.

Xem thêm: Top 19 Phim Truyền Thuyết Nữ Oa Vá Trời, Truyền Thuyết Nữ Oa Luyện Đá Vá Trời

(Viết lại câu, áp dụng cụm hiện tại phân từ.)

1.The boy playing the piano is Bend. (Cậu bé xíu đang chơi đàn piano là Bend.)2.Do you know the woman coming toward us? (Bạn có biết người thiếu phụ đang mang lại gần bọn họ không?)3.The people waiting for the bus in the rain are getting wet. (Mọi fan đợi xe buýt bên dưới trời mưa vẫn dần bị ướt rồi.)4.The scientists researching the causes of cancer are making progress. (Các nhà khoa học cơ mà tìm kiếm tại sao của ung thư đang tạo ra nhiều tiến triển.)5.The fence surrounding our house is made of wood. (Hàng rào phủ bọc nhà của công ty chúng tôi làm bởi gỗ.)6.We have an apartment overlooking the park. (Chúng tôi có 1 căn hộ nhìn ra công viên.)

Exercise 2.Rewrite the following sentences, using a past participial phrase.

Xem thêm: Xã Hội Chiếm Nó Có Đặc Trưng Gì ?

(Viết lại câu, áp dụng cụm thừa khứ phân từ.)

1.The ideas presented in that book are interesting. (Ý tưởng nhưng được đưa ra trong cuốn sách thì rất thú vị.)2.I come from a city located in the southern part of the country. (Tôi tới từ một thành phố nằm ở phía Nam đất nước.)3.They live in a house built in 1890. (Họ sống trong ngôi nhà được xây năm 1890.)4.The photographs published in the newspaper were extraordinary. (Các bức hình ảnh được xuất phiên bản trong tờ báo vô cùng không bình thường.)5.The experiment conducted at the University of Chicago was successful. (Thí nghiệm được thực hiện ở trường đh Chicago vẫn thành công.)6.They work in a hospital sponsored by the government. (Họ thao tác làm việc trong khám đa khoa được bảo trợ bởi bao gồm phủ.)

Exercise 3.Rewrite the following sentences, using an infinitive phrase.(Viết lại câu, thực hiện cụm nguyên thể.)

1.John was the last man khổng lồ reach the đứng top of the mountain. (John là người sau cuối chạm cho đỉnh núi.)2.The last person lớn leave the room must turn off the light. (Người cuối cùng rời phòng đề xuất tắt điện.)3.The first person for us to see is Mr. Smith. (Người đầu tiên bọn họ phải chạm mặt là ông Smith.)4.This is the second person lớn be killed in that way. (Đây là người thứ hai bị giết theo cách đó.)5.The first person to catch the ball will be the winner. (Người đầu tiên bắt được trơn là fan thắng cuộc.)