Writing unit 12 lớp 10 trang 129

  -  

Writing a profile (Viết qua loa tiểu sử), Task 2 : Write about the life of Van Cao using the prompts below. (Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng đều từ nhắc nhở bên dưới.)


D. WRITING 

Writing a profile (Viết qua quýt tiểu sử)

Task 1: Work in pairs. Use the prompts below to hóa trang complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician.

Bạn đang xem: Writing unit 12 lớp 10 trang 129

(Làm việc từng đôi. Dùng những từ gợi ý tiếp sau đây để thành lập và hoạt động câu không thiếu về Scott Joplin, một nhạc sĩ danh tiếng người Mỹ.)

1. He / learn / play / music / when / very young.

2. Scott / learn / play / works / composers / Bach, Beethoven, & Mozart / as well as / compose / music.

3. He / quickly / become / famous.

4. His tunes / be / wonderful mixture / classical European và African beats / which / be / known as Ragtime.

5. All in all / he / write / 50 piano rags /, / and be / called / King of Ragtime.

6. Scott Joplin / die / 1917.

Hướng dẫn giải:

1. He learned to play music when he was very young.

2. Scott learned to lớn play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to lớn compose music.

3. He quickly became famous.

4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats, which were known as Ragtime.

5. All in all, he wrote 50 piano rags, and was called the “King of Ragtime".

Xem thêm: Giáo Án Công Nghệ 11 Bài 8 Công Nghệ 11, Công Nghệ 11 Bài 8: Thiết Kế Và Bản Vẽ Kĩ Thuật

6. Scott Joplin died in 1917.

Tạm dịch:

1. Ông vẫn học chơi nhạc lúc còn rất trẻ.

2. Scott học chơi những tác phẩm của các nhà soạn nhạc như Bach, Beethoven, và Mozart tương tự như sáng tác nhạc.

3. Ông mau lẹ trở nên nổi tiếng.

4. Nhạc điệu của ông là sự việc pha trộn hoàn hảo nhất giữa các nhịp điệu châu Âu cùng châu Phi cổ điển, được hotline là Ragtime.

5. Tất cả trong tất cả, ông đã viết 50 bài xích cho bọn piano, cùng được điện thoại tư vấn là "Vua của Ragtime".

6. Scott Joplin chết thật năm 1917.

Task 2 : Write about the life of Van Cao.using the prompts below.

(Viết về cuộc sống của Văn Cao, dùng phần nhiều từ gợi ý bên dưới.)

*

Hướng dẫn giải:

Van Cao was born on November 15th 1923 in phái mạnh Dinh , from a family of poor workers. He started lớn compose music when he was very young. He wrote the first sing in 1939 and quickly became famous. His piece of music “Tien quan liêu Ca’ was chosen as the National anthem in 1944. Apart from songs, Van Cao also wrote poems and had some paintings. He died on July 10th, 1995.

Van Cao is known as a very talented musician & highly appreciated by The Vietnamese people.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 82 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1

Tạm dịch:

Văn Cao được nghe biết như một nhạc sĩ khả năng và được người việt nam Nam reviews cao.


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + thuphikhongdung.vn"Ví dụ: "Writing - Unit 12 trang 129 SGK giờ Anh 10 thuphikhongdung.vn"