LANGUAGE FOCUS UNIT 15 : WOMEN IN SOCIETY

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm, giải pháp nâng giọng cao trong giờ đồng hồ Anh cũng tương tự tiếp tục ôn tập về các động từ. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và cấu tạo cần chú ý cũng như chỉ dẫn giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


Practise reading the following sentences with the rising tune Workin pairs. Practise reading these conversations
*

INTONATION(Ngữ điệu)

Practise reading the following sentences with the rising tune.

Bạn đang xem: Language focus unit 15 : women in society

(Thực hành đọc các câu sau đây với giọng nâng lên ở cuối câu.)

1. Did you have a good holiday? (Bạn bao gồm kì nghỉ vui chứ?)2. Must you go now? (Bạn nên đi hiện giờ à?)3. Shall I bring some sandwiches for you, too? (Tôi cũng trở thành mang xăng-uýt cho bạn nữa nhé?)4. Can I go with you, Jack? (Tôi có thể đi cùng các bạn không hả Jack?)5. Have your parents been to Britain, Jo? (Bố bà mẹ bạn đã đi đến Anh à Jo?)

Workin pairs. Practise reading these conversations.(Làm việc theo cặp. Thực hành đọc các đoạn hội thoại sau.)

1.

Mr. Wise : Were there any letters this morning?Miss Roke : NoMr. Wise : That’s odd… Oh before I forget…have you heard the news?Miss. Roke : No?Mr. Wise : Miss Robert is getting married. Are you thinking of getting married, Miss Roke?Miss Roke : No.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 86 Bài 75, Bài 75 : Chia Cho Số Có Hai Chữ Số (Tiếp Theo)

2.

Father : Are you drunk, David?David : No, I’m not.Father : Did you wash your face this morning?David : Yes, I did.Father : Have you completed your essay?David : No, sorry Dad. I haven’t.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Choose one of the following verbs (in the correct form) + the correct preposition to complete the sentences.

Xem thêm: How To Divide Household Chores Fairly, 5 Strategies For Sharing Household Chores

(Chọn một trong số động trường đoản cú sau (trong dạng đúng) + giới tự đúng để hoàn thành các câu.)

1. I__ glance at __my watch lớn see what the time was. (Tôi chú ý lướt qua đồng hồ để coi giờ.)2. We’ve been__ invited to __the buổi tiệc nhỏ but unfortunately we can’t go. (Chúng tôi được mời đến bữa tiệc nhưng thiệt là ko may, công ty chúng tôi không thể mang đến đó được.)3. Please__ listen to __me! I’ve got something important khổng lồ tell you. (Làm ơn hãy nghe tôi này! Tôi có vài điều đặc trưng muốn nói cùng với bạn.)4. Don’t__throw__stones__at__the birds. That’s prohibited. (Đừng ném đá vào những bé chim. Điều đó bị cấm đấy.)5. The woman sitting opposite me on the train kept__staring at__me. (Người phụ nữ ngồi đối lập tôi trên tàu hỏa cứ nìn châm bẩm vào tôi.)6. Sally và Kevin had an argument and now they’re not__ speaking to __one another. (Sally với Kevin đã gượng nhẹ nhau và hiện giờ họ không thì thầm với nhau nữa.)7. I__wrote to __Joanna last week but she hasn’t replied lớn my letter yet. (Tuần trước tôi viết thư mang lại Joanna dẫu vậy cô ấy vẫn chưa hồi đáp.)8. Be careful with those scissors! Don’t__point__them__at__me! (Hãy cẩn thận với loại kéo. Đừng chĩa nó vào tôi như thế!)

Exercise 2.Fill in each of the blanks with an appropriate preposition if necessary.(Điền vào mỗi vị trí trống với 1 giới từ phù hợp nếu yêu cầu thiết.)

1. You’re always asking me__for__money. Ask somebody else for a change. (Bạn luôn luôn hỏi xin tôi tiền. Hỏi ai đó khác đi.)2. I’ve applied__for__a job at the factory. I don’t know if i"ll get it. (Tôi đã xin một công việc trong đơn vị máy. Tôi phân vân rằng mình có được trao khkoong.)3. If I want a job at the factory, who do I apply__to__? (Nếu tôi muốn thao tác làm việc trong bên máy, tôi bắt buộc xin bài toán với ai?)4. I’ve searched everywhere__for__John but I haven’t been able lớn find him. (Tôi vẫn tìm tìm John ở phần lớn nơi nhưng mà tôi vẫn thiết yếu tìm ra anh ấy.)5. I don"t want to talk__about__what happened last night. Let’s forget it. (Tôi ko muốn nói về chuyện xẩy ra tối trong ngày hôm qua nữa. Hãy quên nó đi.)6. I don’t want to lớn discuss__about__what happened last night. Let’s forget it. (Tôi ko muốn bàn thảo về chuyện xảy ra tối ngày qua nữa. Hãy quên nó đi.)7. We had an interesting discussion__about__the problem but we didn’t reach a decision. (Chúng tôi có một cuộc bàn thảo thú vị về vấn đề đó nhưng cửa hàng chúng tôi vẫn chưa chỉ dẫn quyết định.)8. Keith & Sonia are touring Europe. They’re in Rome at the moment, but tomorrow they leave__for__Venice. (Keith với Sonia đã đi du ngoạn ở Châu Âu. Hiện thời họ sẽ ở Rome, nhưng mà ngày mai họ đang đi mang đến Venice.)9. The roof of the house is in very bad condition. I think we ought to bởi something__for__it. (Mái nhà sẽ trong tình trạng rất tồi tàn. Tôi nghĩ chúng ta nên làm cho điều gì đó.)10. We waited__for__Jim for half an hour but he never came. (Chúng tôi ngóng John nửa giờ nhưng lại anh ấy không bao giờ đến.)