Unit 3 lớp 10 writing

     

Task 1: Read Mr Brown's C.V. (curriculum vitae- a size with details about somebody’s past education & jobs


bài bác 1

Writing about people’s background.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10 writing

(Viết về lý lịch của nhỏ người)

Task 1: Read Mr Brown"s C.V. (curriculum vitae - a form with details about somebody’s past education and jobs).

(Đọc bản lý lịch của ông Brown (bản lý kế hoạch - mẫu đối chọi với những cụ thể về bài toán học vấn và việc làm của một tín đồ nào đó.) 

*

And now write a paragraph about Mr Brown, usng the cues below. 

(Và hiện nay viết một quãng văn về ông Brown, dùng đầy đủ từ nhắc nhở bên dưới.)

be born like go lớn ...school from ... Lớn

pass exams in travel agency work as

Lời giải đưa ra tiết:

Mr Brown was born on November 12th 1969 in Boston. He went to Kensington High School and passed exams in English. French and Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 lớn December 1998. Và from March 1999 to lớn May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music & dancing.

Tạm dịch:

Ông Brown sinh ngày 12 tháng 11 năm 1969 trên Boston. Ông sẽ học làm việc trường Trung học Kensington với thi đỗ bằng tiếng Anh, giờ đồng hồ Pháp với Toán. Ông làm việc trong một cơ quan du lịch như một hướng dẫn viên phượt từ tháng 6 năm 1991 cho tháng 12 năm 1998. Và từ thời điểm tháng 3 năm 1999 mang lại tháng 5 năm 2002, ông thao tác làm việc như một người trực điện thoại thông minh khách sạn. Ông thích music và khiêu vũ.


bài 2

Task 2: Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent & complete the form. 

(Làm vấn đề theo cặp. Hỏi bạn cùng học những thông tin về cha/mẹ của cậu/cô ấy và kết thúc mẫu 1-1 này.)

Name: Mr./Ms

Date of birth:

Place of birth:

Education

School attended:

Exams passed:

Previous jobs

Job
Date fromDate to
   
   

Interests:

Lời giải đưa ra tiết:

You : Minh, can I ask you some questions about your father?

Minh : Yes, of course.

You : bởi you mind telling me his name?

Minh : No problem. His name’s Le Van Viet.

You : When & where was your father born?

Minh : He was born in Thap Muoi, Dong Thap in 1963.

You : Where did he go khổng lồ school?

Minh : He went lớn the local primary school.

You : Did he complete his secondary education?

Minh : No. He only completed primary education..

You : What does your father vị now?

Minh : He’s a worker.

You : Where does he work?

Minh : He’s working in a textile factory (nhà vật dụng dệt).

You : What does he work there exactly?

Minh : He’s in the packing section (bộ phận đỏng gói).

You : How long has he been working there?

Minh : For about ten years.

You : What job did he vị before this one?

Minh : No. He has just only this one.

You : What"s his interest?

Minh : He likes watching football.

You : Thanks a lot for your information.

Minh : That"s OK.

Xem thêm: Bài 38,39, 40,41 Trang 52, 53 Toán 8 Bài 7 Trang 52 Toán 8 Tập 1 Bài 7

Name: Le Van Viet Mr./Ms

Date of birth: 1963

Place of birth: Thap Muoi, Dong Thap

Education

School attended: local primary school

Exams passed: primary education

Previous jobs

 Job
 Date from Date to
worker 1996  2006

Interests: watching football 

Tạm dịch:

Bạn: Minh, tôi có thể hỏi chúng ta một số thắc mắc về thân phụ của các bạn không?

Minh: Có, tất nhiên rồi.

Bạn: các bạn có phiền mang lại tôi biết thương hiệu của ông không?

Minh: không vấn đề gì cả. Thương hiệu ông là Lê Văn Việt.

Bạn: thân phụ bạn sinh ra bao giờ và sinh hoạt đâu?

Minh: sinh vào năm 1963 trên Tháp Mười, Đồng Tháp.

Bạn: Ông đã đi học ở đâu?

Minh: Ông học trường tiểu học địa phương.

Bạn: Ông đã dứt giáo dục trung học của bản thân à?

Minh: Không. Ông chỉ xong giáo dục đái học.

Bạn: phụ vương bạn bây giờ làm cái gi ?

Minh: Ông là một trong những công nhân.

Bạn: Ông thao tác ở đâu?

Minh: Ông đang thao tác trong một xí nghiệp dệt.

Bạn: chính xác ông làm những gì ở đó?

Minh: Ông đang có tác dụng ở phần tử đóng gói.

Bạn: Ông đã thao tác ở đó bao thọ rồi?

Minh: trong khoảng mười năm.

Bạn: Ông sẽ làm các bước gì trước các bước này?

Minh: Không. Ông chỉ làm cho mỗi bài toán này.

Bạn: sở trường của ông là gì?

Minh: Ông mê say xem nhẵn đá.

Bạn: Cảm ơn không ít về tin tức của bạn.

Minh: OK.


bài xích 3

Task 3: Write a paragraph about your partner’s parent. Then ask him/her to read the paragraph and check whether the information is correct.

Xem thêm: Miền Đông Trung Quốc Nổi Tiếng Về, Loại Khoáng Sản Nào

(Viết một quãng văn về thân phụ / mẹ của người tiêu dùng cùng học của em. Tiếp nối yêu cầu anh/chị ấy đọc cùng kiểm xem thông tin đúng không.)

Lời giải đưa ra tiết:

My classmate’s father’s name is Le Van Viet. He was born in Thap Muoi, Dong Thap provinve, in 1963. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.

Tạm dịch:

Tên phụ thân của bạn cùng lớp của tớ là Lê Văn Việt. Ông xuất hiện tại Tháp Mười, thức giấc Đồng Tháp vào thời điểm năm 1963. Ông chỉ chấm dứt chương trình giáo dục tiểu học tập ở trường địa phương. Bây giờ ông là 1 trong những công nhân trong một nhà máy sản xuất dệt. Ông đã làm việc ở đó từ năm 1996. Ông làm quá trình đóng gói toàn bộ các sản phẩm. Ông mê say xem nhẵn đá.