Listening Unit 4 Lớp 11 Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Chi Tiết

     

Tick (✓) the best answer lớn the questions that suit you. (Đánh vệt (✓) câu trả lời cực tốt cho những câu hỏi tương xứng với bạn.)

Before

BEFORE YOU LISTEN

Tick (✓) the best answer lớn the questions that suit you.Bạn sẽ xem: Unit 4 lớp 11 listening

(Đánh dấu (✓) câu trả lời cực tốt cho các câu hỏi tương xứng với bạn.)


*

Listen và repeat

(Nghe cùng lặp lại)

Organisation for Educational Development Spring School

co-operate disadvantaged children fund-raising co-ordinate

Lời giải đưa ra tiết:

1. From time to lớn time

2. Through fun raising activities

3. All the kind of work

Task 1. Listen and fill in the missing information.

Bạn đang xem: Listening unit 4 lớp 11 giải bài tập sgk tiếng anh chi tiết

(Lắng nghe và điền thông tin còn thiếu.)

1. Spring School is an _____ school in Ho đưa ra Minh City.

2. Around _____ live & study at the school.

3. About _____ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn set up English classes in _____.

5. The school requires _____ to help organise their fund-raisina dinner held annually in _____.

Phương pháp giải:

TAPESCRIPT

Spring School is an informal school. It provides classes to lớn disadvantaged children in Ho bỏ ra Minh City. Around 30 streets children live và study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School lớn set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing & folk music classes were mix up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to lớn continue their English và performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing & play music at one of the largest hotels in Ho đưa ra Minh City. They also need foreign volunteers to tương tác sponsors & help khổng lồ expand the school activities. Volunteers are required from February until July to lớn help organize these events.

It is hoped that more schools lượt thích Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Dịch bài bác nghe: 

Spring School là một trong những trường bình dân. Nó cung ứng những lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng tầm 30 trẻ nhỏ đường phố sống với học tập trên trường và khoảng chừng 250 học viên có hoàn cảnh quan trọng đặc biệt khó khăn từ quận 1 gia nhập lớp học. 

Tổ chức phát triển giáo dục bắt tay hợp tác với Spring School thành lập các lớp tiếng Anh vào năm 1998. Những lớp khiêu vũ, kịch, hát cùng nhạc dân tộc bản địa được ra đời một năm sau đó. Trẻ em ở những lớp này tham gia vào những chương trình màn trình diễn gây quỹ. Họ tạo quỹ để liên tiếp các lớp tiếng Anh và nghệ thuật. 

Spring School cần những tình nguyện viên giúp tổ chức triển khai bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức triển khai hàng năm vào tháng 6. Đây là một buổi tối thú vị trong đó trẻ em dancing múa, hát và đùa nhạc ở trong những khách sạn mập nhất tp Hồ Chí Minh. Họ cũng có nhu cầu các tình nguyện viên nước ngoài để liên hệ với các nhà tài trợ với giúp mở rộng các chuyển động trường học. Những tình nguyện viên được yêu thương cầu từ tháng 2 đến tháng 7 để giúp tổ chức hầu hết sự kiện này. 

Hi vọng rằng nhiều trường học tập như Spring School vẫn sớm được ra đời ở những tp khác sinh sống Việt Nam. 

Lời giải đưa ra tiết:

1. Spring School is an informal school in Ho chi Minh City.

Xem thêm: Vô Cực Biểu Tượng Vô Cùng - Trang Sức Biểu Tượng Vô Cực

3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School khổng lồ set up English classes in 1998.

5. The school requires volunteers to help organise their fund-raising dinner held annually in June.

Tạm dịch: 

1. Spring School là một trong trường không trọng thể ở tp Hồ Chí Minh. 

2. Khoảng 30 trẻ nhỏ đường phố sống cùng học tập trên trường. 

3. Khoảng tầm 250 trẻ có hoàn cảnh quan trọng khó khăn trường đoản cú quận 1 liên tục tham gia lớp học. 

4. Tổ chức cải tiến và phát triển Giáo dục hợp tác và ký kết với Spring School thành lập và hoạt động lớp giờ Anh năm 1998. 

5. Trường học lôi kéo những các bạn tình nguyện hỗ trợ tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức triển khai hằng năm hồi tháng 6. 

Task 2

Task 2. Listen again and answer the questions.

(Lắng nghe một đợt tiếp nhữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School?

2. What classes were set up in 1999?

3. Why vì children participate in fund-raising performances?

4. Where do children dance, sing and play music?

5. Why are foreign volunteers needed?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It provides classes lớn disadvantaged children in Ho đưa ra Minh City.

2. Dance, theatre, singing và folk music classes were mix up in 1999.

3. Because they need money khổng lồ continue their English and Performance Arts classes.

4. They dance, sing và play music at one of the largest hotels in Ho chi Minh City.

5. Because the school needs help to contact sponsors và expand the school activities. 

Tạm dịch: 

1. Mục tiêu của Spring School là gì?

=> Nó hỗ trợ những lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Mọi lớp như thế nào được thành lập vào năm 1999?

=> những lớp khiêu vũ, hát, kịch với nhạc dân tộc được thành lập năm 1999.

Xem thêm: Khái Niệm An Ninh Phi Truyền Thống Theo Tinh Thần Đại Hội, Please Wait

3. Lý do trẻ em thâm nhập vào những chương trình biểu diễn gây quỹ?

=> bởi vì chúng đề xuất tiền để liên tục các lớp tiếng Anh và màn trình diễn nghệ thuật. 

4. Trẻ nhỏ khiêu vũ, hát và nghịch nhạc nghỉ ngơi đâu?

=> chúng khiêu vũ, hát và nghịch nhạc ở trong những khách sạn khủng nhất thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Lý do cần tình nguyện viên người nước ngoài?

=> Tại vì nhà trường cần tương tác với những nhà tài trợ và mở rộng hoạt động vui chơi của trường. 

After

AFTER YOU LISTEN

(Tóm tắt mẩu truyện về Spring School, bằng phương pháp sử dụng mọi lời ý kiến đề xuất đưa ra.)

• The aim of Spring School

• The number of children who live and study at the school or attend classes

• The activities the children at the school take part in

• The kinds of volunteers that Spring School requires

Lời giải bỏ ra tiết:

The aim of Spring School is to lớn provide classes lớn disadvantaged children in Ho đưa ra Minh City. Around 30 street children live & study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fundraising performances. Spring School requires foreign volunteers to liên hệ sponsors và help khổng lồ expand school activities.

Tạm dịch: 

Mục đích của trường học mùa xuân là cung cấp lớp học cho trẻ nhỏ tàn tật ở tp Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống và học tập nghỉ ngơi trường và khoảng chừng 250 trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tự quận 1 thâm nhập lớp học. Những em thâm nhập vào các chương trình trình diễn gây quỹ. Trường học Mùa xuân có nhu cầu các tình nguyện viên quốc tế để contact với các nhà tài trợ và giúp mở rộng các hoạt động vui chơi của trường.