UNIT 6: READ TRANG 51 SGK TIẾNG ANH LỚP 9

     

Đọc một bài bác thơ về môi trường để biết lý do và kết quả của độc hại môi trường, đồng thời chuyển ra các biện pháp để giữ lại cho môi trường xung quanh sạch đẹp. Bài học kinh nghiệm giúp vận dụng từ vựng cùng ngữ pháp của Unit 6. The Environment. Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

Read this poem about the environment. (Đọc bài bác thơ sau về môi trường)

MUMMY, OH MUMMY

"Mummy, oh Mummy, what’s going to lớn happen

If all the pollution goes on?”

"Well the world will kết thúc up like a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

Bạn đang xem: Unit 6: read trang 51 sgk tiếng anh lớp 9

The fields will be littered with plastics và tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet and be good.

If you’re going lớn start getting silly ideas,

I’ll take you trang chủ right away.

Xem thêm: Giun Đốt Nào Làm Thức Ăn Cho Con Người ? Giun Đốt Mang Lại Lợi Ích Gì Cho Con Người

Because pollution is something that other folk do,

We’re just enjoying our day.”

Dịch bài:

MẸ ƠI MẸ

"Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

Nếu ô nhiễm vẫn luôn luôn cứ tiếp diễn?"

"À! nhân loại sẽ thành kho bãi phế thải,

Và toàn bộ kho tàng đang tiêu tan.

Túi nhựa cùng lon bừa kho bãi đầy đồng

Và những dòng suối bao phủ đầy bọt bong bóng nước

Mọi fan vẩn quẳng chai qua hàng rào,

Hãy cứu bọn chúng tôi, hãy mang chúng về"

"Nhưng bà mẹ ơi Mẹ, nếu bé quẳng chai,

Sẽ không có làm độc hại rừng chứ?"

"Thật là bậy bạ, làm nỗ lực cũng sai,

Con hãy yên ổn lặng và ngoan đi nhé.

Nếu bé tính làm chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ mau chóng dẫn con về nhà.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 7 Năm Học 2021, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7

Vì ô nhiễm là do những người khác,

Mẹ bé mình hãy tận thưởng ngày vui".

a) Match each word in A to an appropriate explanation in B. (Ghép từng từ ở vị trí A với phần giải thích đúng tại vị trí B.)

Giải:

junk-yard : a piece of land full of rubbish. (bãi rác)end up : reach a state of (kết thúc)treasure : valuable or precious things (trâu báu)foam : mass of bubbles of air or gas (bọt khí)stream : a flow of water (dòng nước)hedge : a row of things forming a fence (hàng rào)folk : people(dân gian)

b) Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết câu vấn đáp vào vở bài xích tập.)

Giải:

According to lớn the mother, what will happen if the pollution goes on? (Theo fan mẹ, điều gì sẽ xảy ra nếu độc hại tiếp tục?)=>According khổng lồ the mother, if the pollution goes on, the world will kết thúc up like a second-hand junkyard.(Theo tín đồ mẹ, nếu độc hại tiếp tục, trái đất sẽ kết thúc giống như mộtbãi rác.)Who does the mother think pollute the environment? (Người chị em nghĩ ai làm độc hại môi trường?=> The mother thinks man is polluting the environment he is living.(Người chị em nghĩ rằng con fan đang gây ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường sống.)What will happen khổng lồ the boy if he keeps on asking his mother such questions? (Điều gì sẽ xảy ra với cậu bé nếu cậu ấy tiếp tục hỏi chị em những thắc mắc như vậy?)=> If the boy keeps on asking his mother such questions , she will take him trang chủ right away. (Nếu cậu bé nhỏ tiếp tục hỏi bà bầu những thắc mắc như vậy, bà ấy sẽ chuyển cậu ta về bên ngay.)Do you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)? (Bạn bao gồm nghĩ thắc mắc của cậu nhỏ xíu (dòng 9-10) là ngớ ngẩn? trên sao?)=> Yes, I think it is, because he’s polluting the woods or fields with bottles. (đúng, tôi suy nghĩ vậy, cũng chính vì anh loài fan gây ô nhiễm và độc hại cho rừng cây hoặc những cánh đồng với chai nhựa.)What does the poet want us khổng lồ learn about keeping the environment unpolluted? (Nhà thơ muốn chúng ta học gì để lưu giữ môi trường không trở nên ô nhiễm?)=> The poet wants US lớn learn that keeping the environment unpolluted is a necessary and important thing, because it’s our living trang chủ with all of its treasure. (Nhà thơ mong mỏi người Mỹ hiểu được giữ cho môi trường không bị ô nhiễm và độc hại là điều quan trọng và quan trọng, bởi vì nó là ngôi nhà sống của bọn họ với toàn bộ kho báu của nó.)What could you bởi in your school / house to minimize pollution? (Bạn rất có thể làm gì trong trường/ đơn vị để bớt thiểu ô nhiễm?)=> In our school we could vày something lớn minimize pollution by keeping it always clean và beautiful and by reducing the amount of garbage as much as we can. (Trong trường học bạn có thể giảm thiểu ô nhiễm bằng phương pháp giữ cho môi trường luôn sạch sẽ với đẹp và bằng cách giảm lượng rác rến thải càng các càng tốt.)