Listening

     

Unit 7: World Population C. Listening (Trang 84-85 SGK giờ Anh 11) Before you listen ( Trước khi chúng ta nghe ) - Work in pairs. Discuss the following questions. ( làm việc theo cặp. Bàn thảo các câu hỏi sau. ) 1. Vì you think that our world is ...

Bạn đang xem: Listening

Bạn đã xem: bài bác nghe tiếng anh lớp 11 unit 7 listening

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

- Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm câu hỏi theo cặp. đàm đạo các câu hỏi sau.)

1. vị you think that our world is overpopulated? (Bạn bao gồm nghĩ rằng cầm giới bọn họ hiện vẫn quá đông dân?)

=> Yes, I do.

2. What continent has the largest population? (Châu lục làm sao có dân sinh đông nhất?)

=> Asia has the largest population.

- Listen and repeat.

Latin America: Mỹ La tinhparticularly: đặc biệt
inexpensive: ko đắt, rẻdeveloping countries: những nước đang phát triển
punishment: sự trừng phạtrank: hạng
improvement: sự cải thiệnshortage: sự thiếu
generation: cố gắng hệ

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about ... . (Bạn sẽ nghe ts Brown, một chuyên viên dân số cố kỉnh giới, nói đến dân số cố giới. Nghe cuộc vấn đáp và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Choose the best answer A, B, C or D for the following statements and questions. (Chọn giải đáp A, B, C hoặc D đúng nhất cho những phát biểu và thắc mắc sau.)

Gợi ý:

1. A2. D3. C4. D5. A6. B

Task 2.

Xem thêm: Cách Xác Định Tiệm Cận Qua Bảng Biến Thiên Của Hàm Số, Cách Tìm Tiệm Cận Ngang Trên Bảng Biến Thiên

Listen again & answers the following questions. (Nghe lại và trả lời các thắc mắc sau.)

=> According to ihe experts, by the year 2015, the population of the world will be over 7 billion.

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world? (Chuyên gia nói gì về tỉ lệ cải cách và phát triển dân số ở một số nơi trên thế giới?)

=> He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.

3. According to lớn the expert, what is the reason for a fall in the death rates? (Theo siêng gia, bởi sao tỉ lệ thành phần tử vong giảm?)

=> According khổng lồ the expert, the reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services và medical care.

4. According khổng lồ the expert, what problems does population explosion cause to the world, particularly lớn developing countries? (Theo chăm gia, sự bùng nổ dân số gây ra vụ việc gì cho nuốm giới, đặc biệt là các nước đang phát triển?)

=> The problems population explosion causes khổng lồ the world, particularly to lớn developing countries are shortage of foods, lack of hospitals & schools, illiteracy, & poor living conditions.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Thuyết Minh Về Thể Thơ Lục Bát (Lớp 8) Hay Nhất

=> The expert offered 4 solutions. They are:

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen again. Work in groups và summarise the main ideas of the passage. (Nghe lại. Thao tác nhóm với tóm tắt các ý chủ yếu của đoạn văn.)

Gợi ý:

The world population today is over 6.7 billion. A year the world population increases by about 76 million. By the year 2015, the world population will be over 7 billion. The number of problems which the expert mentions is 4. The number of solutions which the expert offers is 4.