Write unit 7: my neighborhood

     

The school English Speaking Club is going to lớn hold a speaking contest lớn celebrate the Teachers' Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to tương tác is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Bạn đang xem: Write unit 7: my neighborhood


WRITE.

*


bài 1

Task 1. Read the community notice. 

(Hãy phát âm bảng thông báo.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Dịch bài xích thông báo:

Chủ shop và cư dân đường nai lưng Phú

HỌP BÀN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MỚI

Ngày: 20 tháng 5 Giờ: 8h tối

Địa điểm: shop thiết bị của ông Bình, số 12 hàng Da.

Vui lòng liên hệ ông Phạm Văn Tài theo địa chỉ cửa hàng trên để biết thêm thông tin chi tiết.


bài xích 2

Task 2. Use a similar format khổng lồ write a notice about the English Speaking contest below.

(Tương từ bỏ như bên trên em hãy viết thông tin về hội thi hùng biện giờ đồng hồ Anh bên dưới đây.)

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to lớn celebrate the Teachers" Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to lớn 10.00 pm on November 15. The person to tương tác is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Xem thêm: Nghị Luận 2 Khổ Thơ Đầu Bài Viếng Lăng Bác Ngắn Gọn Nhất, Phân Tích 2 Khổ Đầu Bài Viếng Lăng Bác

Phương pháp giải:

Dịch thông tin:

Câu lạc cỗ Hùng biện giờ Anh của ngôi trường sẽ tổ chức triển khai một hội thi hùng biện để lưu niệm Ngày đơn vị giáo. Cuộc thi sẽ ra mắt tại Hội trường 204, đơn vị G, tự 7h30 đến 10h vào đêm 15 tháng 11. Liên hệ với bạn Trần Thị Thu Hằng của lớp 8H.

Lời giải chi tiết:

 

The school English Speaking Club

HOLDING A SPEAKING CONTEST

TO CELEBRATE THE TEACHERS ’ domain authority Y

Date: November 15

Time: 7.30 pm - 10.00 pm

Place: Hall 204, Building G

Please tương tác Tran Thi Thu Hang of Class 8H at the above address for more information.

Tạm dịch:

Câu lạc bộ Hùng biện giờ Anh của trường

TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN

ĐỂ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO

 

Ngày: ngày 15 mon 11

Giờ: 7.30 pm - 10.00 pm

Địa điểm: Hội ngôi trường 204, bên G

Vui lòng liên hệ với bạn Trần Thị Thu Hằng lớp 8H nhằm biết thêm tin tức chi tiết.


bài xích 3

Task 3. Write one or two notices about your class meeting & / or your Sports Club meeting.

(Hãy viết một hoặc hai thông báo về cuộc họp lớp và hoặc buổi họp Câu lạc bộ Thể thao.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Class 8A

HOLDING A CLASS MEETING khổng lồ MAKE PLANS FOR THE CAMPING TRIP NEXT MONTH

Date: April 25

Time: 8am

Place: Room 12, Building B

Please liên hệ Nguyen Anh Tuan of Class 8A at the above address for more information.

Xem thêm: Cấu Trúc Make Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh Thông Dụng, Các Cấu Trúc Make Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Tạm dịch:

Lớp 8A

TỔ CHỨC HỌP LỚP ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH mang đến CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI THÁNG SAU

Ngày: 25 mon 4

Thời gian: 8 tiếng sáng

Địa điểm: chống 12, nhà B

Vui lòng tương tác bạn Nguyễn Anh Tuấn lớp 8A tại showroom trên để biết thêm tin tức chi tiết.