BÀI SOẠN MÔN HỌC TIẾNG ANH 11

  -  

Phần listening phía dẫn giải pháp làm bài xích nghe với chủ thể Celebrations . Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo cần chú ý cũng như gợi ý giải bài xích tập phần listening trong sách giáo khoa.


Task 1. You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen và tick (√) the things you hear
*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work in pairs.

Bạn đang xem: Bài soạn môn học tiếng anh 11

Guess which of the following activities the Japanese often vì on their New Year"s Days.(Làm vấn đề theo cặp. Đoán xem bạn Nhật hay làm chuyển động nào dưới đây trong đa số ngày đầu năm mới của họ.)

exchanging gifts & cards: tặng kèm quà với thiệp chúc mừmggiving/ receiving lucky money: tặng/nhận tiền mừng tuổidecorating the house with peace flowers: trang trí căn nhà với hoa anh đàogoing lớn the pagoda: đi lễ chùawearing kimonos or special dress: mặc kimono, hoặc trang phục đặc biệtvisiting friends: thăm hỏi động viên bạn bè

What other things vì you think the Japanese also vị at the New Year ?

(Bạn nghĩ fan Nhật còn làm việc gì khác nữa trong dịp năm mới?)

Listen & repeat.

similarities: sự giống như nhau, tương tự

housewives: những bà nội trợ

longevity: tuổi thọ

constancy: sự bền lòng, kiên trì

kimono: áo kimônô

shrine: miếu thờ

pine trees: cây thông

represent: đại diện

While you listen(Trong khi bạn nghe)

Script :

Lan: You have lived in nhật bản for more than two years, could you tell me something about Japanese New Year, Mai? When is the New Year observed?Mai: It"s on 1stJanuary, and it lasts three days through 3rdJanuary.Lan: bởi people vị the same things as we bởi vì in Vietnam?Mai: Well, there are some similarities and also some differences.Lan: Please, tell me about them.Mai: The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year"s Day.Lan: vày they clean và decorate their houses?Mai: Sure, they do. On the New Year"s Eve every household does a big cleaning up. The idea is khổng lồ get rid of the dirt of the past year and welcome the new one.Lan: do they decorate the house with trees & flowers?Mai: Yes. They usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which represent longevity and constancy. People also exchange cards and gifts.Lan: I see. & what vì chưng they usually bởi on the New Year"s Eve?Mai: Family members sit around & start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108lhbell is rung, people all say "Happy New Year".Lan: What vì they usually vày next?Mai: Some families put on special kimonos or dress to go khổng lồ visit their shrine. Then they come trang chủ and eat their special New Year Day"s food và drink a lot of rice wine. New Years Day is mostly celebrated with family only.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Cấu Trúc Trái Đất ? Cấu Trúc Bên Trong Trái Đất

Task 1.You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen & tick (√)the things you hear.

Xem thêm: Giải Bài 27 Vật Lí 7 Bài 27

(Bạn vẫn nghe hai tín đồ nói về cách Năm new được tổ chức triển khai ở Nhật. Nghe và lưu lại (√) vào phần nhiều gì các bạn nghe được.)

1.They put on special clothes. (Họ mặc y phục sệt biệt.)
2. Everyone cleans the houses. (Mọi người lau dọn bên cửa.)
3. Bells ring 108 times. (Chuông đổ 108 lần.)
4. Housewives prepare spcial foods. (Các bà nội trợ chuẩn bị thức ăn uống đặc biệt.)
5. They decorate their houses with kumquat trees. (Họ trang trí thắng lợi với cây quất.)

6. They go to lớn a shrine. (Họ đi chùa)

7. They give each other “lucky money”. (Họ tặng kèm tiền lì xì đến nhau.)
8. They drink rice wine. (Họ uống rượu nếp.)
9. They play cards. (Họ đùa bài.)

10. They watch television. (Họ xem ti vi.)

11. They eat a special meal. (Họ nạp năng lượng một bữa ăn đặc biệt.)

Task 2.Listen again & answer the following questions.(Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1.Why vì the Japanese bởi a big clean up before the New Year come? (Tại sao bạn Nhật tổng vệ sinh nhà cửa trước khi năm bắt đầu đến?)=> Because they want to get rid of the dirt of the old year & welcome the new one. (Bởi vì người ta có nhu cầu giũ sạch bụi bẩn của năm cũ và đón rước năm mới.)2.Where vì chưng the Japanese hear the bells from? (Người Nhật nghe giờ chuông tự đâu?)=> They hear the bells from television or the radio. (Họ nghe tiếng chuông từ tv hoặc đài.)3.What vày the Japanese often wear when they no to visit their shrines? (Người Nhật hay mặc y phục gì lúc đi chùa?)=> They wear kimonos or special dress. (Họ mặc ki-mô-nô hoặc xiêm y đặc biệt.)4.Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends? (Người Nhật có thường tổ chức triển khai lễ năm mới với bạn bè không?)=> No, they don"t. New Year"s Day is mostly celebrated with family only. (Không. Năm mới phần lớn được chỉ tổ chức triển khai với gia đình.)

After you listen(Sau khi chúng ta nghe)

Work in pairs.Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the japan one.(Làm việc theo cặp. So sánh các khía cạnh sau của Tết nước ta với của Nhật.)

preparations: việc chuẩn bịfoods và clothes : thức ăn và y phụcactivities on New Year’s Eve : các hoạt động vào ngày Tếtpeople to celebrate with: tổ chức triển khai Tết với ai
ActivitiesJapanVietnam
Preparationsbegin a few days before the New YearBegin many days before the New Year
Foods & clothesCook special foods, special kimonos, or dresstraditional foods, dress, ao dai, suits, no kimonos
Activies on New Year"s Eveclean up, pine trees, watch traditional singing contest on TVclean up, peach/apricot flowers, watch TV
People to lớn celebrate withamong family onlyevery family/relatives