Vbt toán lớp 3 tập 2 trang 65

  -  

Một xí nghiệp sản xuất được 426 chiếc xe hơi đồ nghịch trong 3 ngày. Hỏi từng ngày nhà sản phẩm công nghệ đó phân phối được từng nào chiếc xe hơi đồ chơi? Biết hằng ngày nhà máy thêm vào được số chiếc xe hơi đồ chơi bởi nhau.

Bạn đang xem: Vbt toán lớp 3 tập 2 trang 65

*

Bài giải: ...............................................................................................

.............................................................................................................


Mỗi ngày xí nghiệp đó sản xuất được số chiếc xe hơi đồ đùa là:

426 : 3 = 142 (chiếc)

Đáp số: 142 chiếc ô tô đồ chơi.


Trong: Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài xích 85: phân tách cho số gồm một chữ số vào phạm vi 100 000 (tiếp theo)


Bài tập 1. Trang 63 VBT Toán 3 tập 2

Tính:

*

coi lời giải
Bài tập 2. Trang 64 VBT Toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính:

a) 955 : 5 348 : 3 764 : 4

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

b) 5 428 : 2 6 729 : 3 4 856 : 4

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

Xem thêm: Bài 3.4 Sbt Vật Lý 8

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

c) 32 457 : 2 52 645 : 4 84 674 : 6

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

....................... ....................... .......................

coi lời giải
Bài tập 4. Trang 65 VBT Toán 3 tập 2

Lấy một thẻ số và lựa chọn số ghi trên thẻ làm số bị chia, xoay kim trên hình tròn để lựa chọn số chia. Tiến hành phép phân chia rồi nêu kết quả:

*

Viết lại các phép phân chia em vừa thực hiện:

.............................................................................................................................................................

Xem thêm: Biểu Thức 25 Mod 10 Div 2 - Biểu Thức (25 Mod 10) Div 2 Cho Kết Quả Là

.............................................................................................................................................................