VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 BAI 117

     

Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải bỏ ra tiết và cụ thể bài 117: luyện tập bình thường trong SBT toán 5 tập 2 trang 39,40. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập cấp tốc chóng và dễ hiểu nhất

Bài tập 1: Trang 39 vở bt toán 5 tập 2

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18


a. Theo cách tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80:

……. % của 80 là ……….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bai 117

…….% của 80 là ……….

…….% của 80 là …….....

Xem thêm: Giải Bài 67 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 102 Toán 8 Tập 1, Bài 67 Trang 102 Sgk Toán 8 Tập 1

…….% của 80 là ………

b. Nêu cách tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 :

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………

……..% của 240 là ………


=> Giải:

a. 10% của 80 là 8

20% của 80 là 16

30% của 80 là 24

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28

b. 10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

2% của 240 là 4,8

0,5% của 240 là 1,2

22,5% của 240 là 54

Bài tập 2: Trang 39 vở bt toán 5 tập 2Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng

*
thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi :

a. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?

b. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối ?

=> Giải:

Tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé :


*
×100%= 160%

Thể tích của hình lập phương lớn :

125 ⨯ 160% = 20000 (cm3)

Đáp số : a. 160% ; b. 20000cm3

Bài tập 3: Trang 40 vở bt toán 5 tập 2

Bạn Hoa xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi :

a. Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

b. Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

=> Giải:

a. Nhìn hình ta thấy có 20 hình lập phương nhỏ.

Xem thêm: Những Trường Hợp Bị Coi Là Đánh Dấu Bài, Đánh Dấu Bài Thi Bị Trừ Bao Nhiêu Điểm


b. Để sơn các mặt ngoài của hình trên thì ta cần sơn 12 mặt lớn và 4 mặt nhỏ.

Diện tích của 12 mặt lớn là :

2 ⨯ 2 ⨯ 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt nhỏ cũng là diện tích 2 mặt lớn :

2 ⨯ 4 = 8 (cm2)

Diện tích cần sơn là :

48 + 8 = 56 (cm2)

Bài tập 4: Trang 40 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Biết có thể tích là 1cm3. Thể tích của hình dưới đây là :

A. 27cm3

B. 21cm3

C. 18cm3

D. 15cm3

hướng dẫn:

Hình lập phương bên được ghép bởi :