Võ Tòng Giết Tưởng Môn Thần

     
Hồi (1-70)
← Hồi 28Hồi 30 →
Hot!!! Pi Network đã chấp thuận lên mainnet! Đừng bỏ qua cơ hội như bitcoin!

Khi đó Võ Tòng trỏ vào mặt Tưởng Môn Thần cơ mà bảo rằng:

- Điều thứ nhất ngươi yêu cầu đi khỏi rừng Khoái Hoạt; bao nhiêu đồ đạc và vật dụng để lại trên đây trao trả cho chủ củ là Kim Nhỡn Bưu Thi Ân... Ai cho ngươi được chiếm phần nhậm vùng này?

Tưởng Môn Thần chóng vánh kêu van rằng:

- Xin vâng... Xin vâng...

Bạn đang xem: Võ tòng giết tưởng môn thần

- Điều sản phẩm công nghệ hai: hiện thời ta tha ngươi, ngươi hãy đi mời tay nhân vật đầu chóp ở vùng này, để mang lại đây tiếp chuyện với Thi Ân.

- Vâng, công ty chúng tôi xin theo được..

- Điều vật dụng ba: từ đây phải tạo tức trở về làng mạc nước, quán triệt ở đất táo tợn Châu đây. Ví như còn vất vưởng loanh quanh, ta gặp gỡ một lần là tấn công một lần, bắt gặp mười lần là đánh mười lần, vơi ra thì đánh mang lại kỳ ốm, nhưng nặng ra thì đánh bị tiêu diệt cũng nên, ngươi nghĩ sao?

Tưởng Môn Thần kêu luôn lên rằng:

- Được, tôi xin vâng lời không còn thảy.

Võ Tòng nghe vậy, bèn kéo Tưởng Môn Thần đứng dậy, thấy khía cạnh mũi tái nhợt, ngày tiết chảy váy đầm đìa, nam giới liền trỏ vào mặt nhưng mắng rằng:

- Ngươi phải ghi nhận con hổ bên trên núi Cảnh Dương, ta chỉ đánh ba cẳng tay cũng đủ chết, ... Nhà ngươi phía trên phổng sức lực được là bao nhiêu... ? hy vọng sống phải trao trả ngay, chậm rì rì một tý là ta đánh chết.

Tưởng Môn Thần biết đến đó new hiểu ra Võ Tòng, bèn vâng dạ luôn mồm cơ mà xin giao trả.

Đương lúc ấy Thi Ân dẫn hai bố mươi tên quân nhân đến, định để đánh giúp, trong khi thấy Võ Tòng đang đánh được Tưởng Môn Thần rồi, thì đem làm vui tươi vô hạn.

Võ Tòng trỏ vào Tưởng Môn Thần cơ mà nói rằng:

- Hiện công ty cũ ở đây rồi, ngươi nên mau mau trả ngay, và cho những người đến nói lại, mau đi.

Tưởng Môn Thần đáp rằng:

- Xin mời hảo hớn hãy vào trong mặt hàng đã.

Nói đoạn ngay tức thì dẫn Võ Tòng thuộc mọi fan vào vào tửu điếm. Khi vào cho tới nơi, thấy rượu trà be bét cả ra đơn vị cửa, mấy đứa vào chum ngoi ngóp bò lên ướt như loài chuột lột, còn đám bạn nhà thì chạy mất hút tăm, không hề ai dám lảng vảng sinh hoạt đấy. Bấy giờ đồng hồ Võ Tòng ngồi vô trong trong ghế, quát tháo bảo Tưởng Môn Thần nên mau mau thu thập hành lý, tống chị bọn bà đi trước, rồi độc nhất vô nhị diện không đúng bắt mấy đứa tửu bảo không biến thành thương, cho đi kiếm mươi bạn đầu sỏ sống quanh đấy, mang lại để bàn giao. Khi phần đông người đã đi đến đông đủ. Võ Tòng liền sai lấy những thứ rượu ngon ra dọn bàn, mời mọi bạn cùng uống. Được một lát Võ Tòng nói với bọn chúng rằng:

- Dám thưa những vị cao lấn tôi từ khi ở huyện Dương cốc sang đây, nghe nói Khoái Hoạt Lâm vốn là một cái cơ nghiệp của Tiểu quản Doanh Thi Ân ngày trước, sau bị Tưởng Môn Thần mang lại đó ỷ cầm mà lấn hiếp chiếm mồi. Tôi đây tuy không có can thiệp gì vào đó, tuy vậy tính tôi bình sinh tốt đánh phần đa kẻ tham mê vô lý giữa mặt đường thấy sự bất bình, tất buộc phải ra tay trừ khử, dẫu bị tiêu diệt cũng cam tâm. Ngày này bạn dạng ý tôi ý muốn đánh bị tiêu diệt Tưởng Môn Thần, để trừ dòng hại mang lại thiên hạ, song tôi còn vị nể các vị cao lạm đây, đề xuất đã giữ mạng anh ta ở đó. Hiện hiện nay anh ta phải lập tức đi xứ khác, bởi tôi còn gặp gỡ mặt tại chỗ này thì xin theo như nhỏ hổ trên núi Cảnh Dương nhưng trị.

Bấy giờ bọn chúng nghe nói, new hiểu Võ Tòng bao gồm là nhân vật đánh hổ bên trên núi Cảnh Dương, ngay thức thì tề thanh vực dậy nói đỡ Tưởng Môn Thần rằng:

- Xin hảo hớn thư tâm, tức xung khắc Tưởng Môn Thần sẽ trả lại chủ cũ.

Tưởng Môn Thần kinh sợ vô cùng, ngay lập tức đem toàn bộ các đồ đạc và vật dụng trao đến Thi Ân, rồi thuê một cỗ xe, xếp một ít hành lý, và bẽn lẽn từ tạ mọi tín đồ mà đi thẳng. Đoạn rồi Võ Tòng cùng Thi Ân mời mọi fan ở đó uống rượu, mãi đến chiều hôm new tan. Lão quản Doanh nghe tin Thi Ân lại thu được Khoái Hoạt Lâm, liền cưỡi ngựa chiến đi mang đến tửu điếm tạ ơn Võ Tòng, rồi ăn mừng luôn luôn mấy hôm vô cùng vui vẻ. Khi đó ở Khoái Hoạt Lâm mọi người nhận biết Võ Tòng, thì ai nấy số đông lấy làm kính trọng, cơ mà đến chào đón suốt lượt. Thi Ân liều lưu lại Võ Tòng lại sống đó, rồi cải tiến hàng quán mua sắm rất là u ám và đen tối gấp năm gấp bảy khi xưa... Từ khi Thi Ân nhờ được Võ Tòng báo thù trả oán, lại chiếm được lợi quyền so với các hàng rượu sòng tệ bạc hơn trước, thì trong tâm rất khâm phục Võ Tòng không không giống gì phụ huynh sinh ra.

Thấm thoát rộng một tháng trời, hiện giờ nắng hè đang nhạt, ngọn gió thu đã rải rác tương đối sương xung quanh đất. Một hôm Thi Ân đương ngồi vào tửu điếm, thuộc Võ Tòng thì thầm côn quyền. Chợt đâu có cha tên lính dắt một con ngựa chiến đến trước cửa điếm cơ mà nói rằng:

- cửa hàng chúng tôi vâng lệnh Đô Giám tướng mạo công, nghe nói Võ Đô Đầu sống đây.

Thi Ân phân biệt mấy tên kia là fan nhà Đô Giám binh nhưng Trương Mông Phương ngơi nghỉ đất dạn dĩ Châu, ngay tức thì chạy ra nhưng mà hỏi rằng:

- các bác hỏi Đô Đầu có tác dụng chi?

Đám cơ trả lời:

- shop chúng tôi vâng lệnh Đô Giám tướng mạo quân nghe nói Võ Đô Đầu là bậc hảo hán, cần sai cửa hàng chúng tôi đến đây để mời, hiện tất cả thiếp của tướng mạo công ngơi nghỉ đây.

Thi Ân cụ lấy mẫu thiệp xem ngừng nghĩ thì thầm trong bụng: "Trương Đô Giám là Thượng Ty của phụ thân ta, thì sai khiến cho điều gì không được! Huống đưa ra Võ Tòng lại là một trong những người bị tội mang đến đây, cũng nằm trong quyền người ta cai trị, có lẽ rằng nào bản thân dám giữ gìn mà cấm đoán đi? suy nghĩ đoạn rồi tảo vào nói cùng với Võ Tòng rằng:

- Nay bao gồm quan Trương Đô Giám sai người mang con ngữa đến đây, để tiếp huynh trưởng, vậy huynh trưởng suy nghĩ sao?

Võ Tòng vốn là fan cương trực xưa nay, không buộc phải chi hỏi mang đến điều ủy khúc, bèn đáp tức thì rằng:

- người ta đang đi đến tìm mình, thì cứ đi một chuyến coi sao?

Nói đoạn liền thế khăn áo, mang một tên nhỏ tuổi theo hầu, rồi lên chiến mã theo vào bạo dạn Châu.

Khi cho tới trước cửa dinh Đô Giám, Võ Tòng ngay lập tức xuống ngựa, theo đàn lính lấn sân vào trong dinh. Bấy giờ đồng hồ Trương Đô Giám đương ngồi làm việc tiền sảnh, thấy nói Võ Tòng bước vào sảnh cúi đầu lễ chào, rồi bó tay đứng tại 1 bên.

Trương Đô Giám hỏi Võ Tòng rằng:

- Ta nghe nói anh là 1 tay Đại trượng phu hảo phái mạnh tử anh hùng vô địch, dám vì bạn sống cũng liều, vậy ni trong quân ta còn thiếu một fan như thế, chẳng hay anh gồm chịu giúp ta có tác dụng một tay thân mật của nhà hay không?

Võ Tòng cúi đầu tạ ơn rằng:

- công ty chúng tôi là một kẻ tù đọng tội ở bên dưới, nếu như nay tướng tá công lại có lòng đề cử lên cho, thì shop chúng tôi xin vâng lệnh theo hầu bên dưới trướng.

Đô Giám cúi đầu tạ ơn rằng:

- cửa hàng chúng tôi là một kẻ tù hãm tội ở bên dưới, nếu như nay tướng công lại có lòng đề cử lên cho, thì cửa hàng chúng tôi xin vâng lệnh theo hầu bên dưới trướng.

Đô Giám nghe nói cả mừng, bèn không đúng lấy củ quả rượu ngon lên, và từ rót mời Võ Tòng uống thực say, rồi sai dọn một gian phòng ở nhà dưới nhằm Võ Tòng nghỉ. Sáng sau lại sai tín đồ đến nhà Thi Ân, lấy những đồ hành lý cho Võ Tòng, rồi lưu luôn ở vào dinh Đô Giám. Từ kia Đô Giám so với Võ Tòng cực kỳ thân mật, không lúc nào là không điện thoại tư vấn đến luôn luôn. Dần dần để đến Võ Tòng chuyển vận khắp chốn nhà trong đơn vị ngoài, chẳng khác đưa ra họ mặt hàng thân say mê vậy. Đô Giám lại cho call thợ, may áo ngày thu cho Võ Tòng mặt rất là tử tế.

Võ Tòng cũng lấy có tác dụng vui lòng, gặp mặt một người ân huệ như vậy, nên rất là trông nom, mà lại không chút gì trễ. Bởi vậy chàng cũng không có lúc nào quay trở lại Khoái Hoạt Lâm mà thì thầm với Thi Ân được nữa. Thỉnh thoảng Thi Ân có cho những người thăm hỏi Võ Tòng, song đôi lúc bị tín đồ ngăn trở ở ngoài, nhưng mà không được gặp. Được ít lâu nhiều người nhờ đến Võ Tòng nói giúp vấn đề quan, Trương Đô Giám đa số thuận tình đến cả. Nhân nắm mà không bao lâu các đồ kim ngân tài bạch của dân gian tặng đãi khôn cùng nhiều, Võ Tòng liền mua một cái hòm mà chứa cả vào đó.

Một hôm thân độ Trung Thu tháng tám, Trương Đô Đầu bày tiệc trông trăng ở bên dưới lầu Uyên Ương trong một khu đơn vị sâu kín, rồi mang lại Võ Tòng vào dự tiệc. Võ Tòng có quyền thuộc Đô Giám đầy đủ ngồi ăn uống tiệc sinh hoạt đó, thì bao gồm ý rụt rè, uống một chén bát rượu, rồi vùng lên mà chứa lẻn đi.

Trương Đô Giám thấy vậy, thì hỏi rằng:

- Đương uống rượu, sao lại đi đâu thế?

Võ Tòng khép nép thưa rằng:

- Ân tướng bao gồm lòng yêu, ban cho ăn uống, song trên có ân tướng lại sở hữu Phu Nhân thuộc quý quyến ở đây, chúng tôi đâu dám mạn phép như thế!

Trương Đô Giám cười nhưng bảo rằng:

- Anh lầm rồi, ta kính anh là một trong người nghĩa sĩ, nên mới đặc cách mời vào chỗ này uống rượu cũng giống như người nhà thân vậy. Sao lại chối từ như thế?

Võ Tòng bẩm rằng:

- shop chúng tôi là một kẻ phạm tội, không bao giờ dám thay xin ân tướng tá tha cho.

Trương Đô Giám lại thở than rằng:

- Nghĩa sĩ tránh việc nghĩ sâu sắc làm gì, tại đây có ai là tín đồ ngoài đâu! Nghĩa sĩ cứ ngồi uống rượu mang đến vui.

Võ Tòng hai cha lầm tự chối. Trương Đô Giám một mực không nghe, bắt Võ Tòng đề nghị cùng ngồi uống rượu. Võ Tòng chẳng thể nào lắc đầu được, đành đề nghị xin phép, rồi bắc chiếc ghế xa xa phía dưới mà nghiêng bản thân ngồi đó.

Trương Đô Giám tức tốc sai bé hầu lên rót rượu mời Võ Tòng uống.

Uống được dăm bố chén, rồi Trương Đô Giám lại bảo cùng với Võ Tòng rằng:

- Đại trượng phu uống rượu, buộc phải gì buộc phải dùng cho thứ chén nhỏ nhen này?

Nói đoạn không nên lấy bát lớn rót luôn mấy chén bát để mời Võ Tòng.

Bấy tiếng bóng Nga vằng vặc, soi cửa bên đông. Võ Tòng uống rượu chừng đang hơi hơi chếnh choáng, dần dần quên cả lễ độ duy trì gìn, mà uống tràn một lúc. Trương Đô Giám lại gọi con tì nữ đáng yêu và dễ thương duyên dáng, là Ngọc Lan ra để ca mừng tiệc rượu. Đoạn rồi lại trỏ bảo Ngọc Lan rằng:

- Ở đây không có bất kì ai xa lạ, duy có Võ Đô Đầu thì là một trong những người trung tâm phúc của ta, vậy nhân đầu năm Trung Thu nầy, tín đồ nên hát khúc "Trung Thu bối Nguyệt" để cho họ nghe.

Ngọc Lan vâng lời ráng phách gõ, rồi cất lên tiếng hát bài xích ca Trung Thu thủy điêu của ông sơn Đông trộn rằng:

Cái nhẵn trăng kia gồm tự bao giờ!

Tay nâng chén rượu hỏi khật khờ dăm câu:

Chốn cung Trời muôn trượng cao cao,

Đêm ni là mẫu đêm nao hỡi trời?

Anh cũng toan cưỡi gió về chơi,

E lúc lầu ngọc xa khơi thêm giá buốt lùng:

Xênh xang múa giỡn trơn trăng trong,

Khác làm sao vơ vẫn trong khoảng trần ai?

Buông rèm châu thập thò xa xôi,

Can đưa ra hờn giận lựa thời em new trốn khuôn?

Khách trên đời tan hợp với vui buồn,

Bóng trăng kia lúc mờ tỏ cùng với khuyết tròn nói cũng bao phen?

Trải nghìn xưa ai đó đã vững chu tuyền!

Lòng riêng rẽ chỉ nguyện với láng thuyền đến được nhiều năm lâu.

Ngọc Lan hát ngừng đặt phách xuống đứng ra một bên. Trương Đô Giám lại không nên Ngọc Lan đi rót rượu khuyên nhủ mời. Ngọc Lan nhanh chóng vâng lời rót một chén bát rượu gửi mời Đô Giám, một chén rượu đưa mời phu nhân rồi đến bát thứ ba đưa mời Võ Tòng.

Võ Tòng cúi đầu xa xa đứng dậy, nâng tiếp chén bát rượu mời; xin phép Đô Giám cùng phu nhân rồi bắt đầu dám uống. Trương Đô Giám lại trỏ Ngọc Lan nhưng mà bảo Võ Tòng rằng:

- Con bé bỏng nây logic lắm, không hầu như là ở trong biết âm luật ca hát, mà lại giỏi nghề thêu vá nữa. Nếu như nghĩa sĩ không chê là trung bình thường, thì vào mấy bữa nữa ta sẽ định ngày lành mon tốt, cơ mà cho cùng mọi người trong nhà kết lứa nhân duyên, nghĩa sĩ nghĩ sao?

Võ Tòng vùng dậy vái nhưng mà rằng:

- shop chúng tôi có khi nào dám mạn phép vượt thế?

Trương Đô Giám cười rằng:

- Ta đang nói vậy vớ là đề nghị làm, anh đừng nên từ chối, không lúc nào phụ lời ta mới được!

Nói đoạn lại bắt Võ Tòng uống luôn ba chén bát rượu nữa.

Bây giờ đồng hồ đêm sẽ hơi tĩnh, Võ Tòng nghe chừng khá rượu đã hăng, phái mạnh sợ lỡ ra tất cả điều thất lễ, bèn vùng lên xin phép cáo lui. Khi về tới phòng chàng thấy trong bụng còn no đầy chưa tồn tại thể ngủ được, liền tháo áo bỏ khăn lấy cái gậy ra giữa sân, đứng dưới bóng trăng trong mà múa chơi một lúc. Hồi thọ ngửa mặt nom trời, cầu đã vào khoảng canh ba, chàng liền cất gậy vào phòng để nghỉ.

Chợt đâu trong nhà trong có tiếng kêu cướp ồn ã cả lên. Võ Tòng nghe thấy vậy trong tâm tự nghĩ: " Trương Đô Giám tất cả lòng yêu thương ta như vậy, hiện hiện nay trong nhà tất cả cướp, tất nhiên ta nên vào cứu bắt đầu xong" phái mạnh nghĩ đoạn, gấp vớ rước thanh gậy nhưng chạy thốc vào trong nhà trong.

Khi ấy chạm chán nữ Ngọc Lan, lật đật ở trong nhà chạy ra, trỏ bảo Võ Tòng rằng:

- Một thằng giật chạy vào lối sân vườn hoa ở đằng sau kia.

Võ Tòng nghe nói ngay thức thì gậy chạy rảo vào sân vườn hoa, tìm mọi lượt không thấy gì, lại xoay trở ra. Đương khi lật đật chạy dưới bóng mát nhấp nhoáng, nam nhi ta vô ý vấp ngay buộc phải quãng thừng chăng ngang lối đi mà té đâm nhào xuống đất. Tự dưng đâu thấy bẩy tám tên quân nhân đổ xô ra reo ầm lên rằng:

- chiếm đây rồi, bắt lấy.

Đoạn rồi chúng co giây, trói ngay Võ Tòng lại. Võ Tòng kêu vội lên rằng:

- Tôi đây, chưa hẳn cướp đâu?

Chúng nghe nói, thây kệ cứ trói đánh dấu mà ko phân yêu cầu trái bỏ ra cả. Một lúc thấy ở trên bên sảnh bao gồm đèn đóm sáng sủa trưng rồi thấy Trương Đô Giám quát lác lên rằng:

- Trói cổ nó đem về đây.

Chúng nghe nói, hồ hết túm vào hấp dẫn Võ Tòng vừa đi vừa đánh, mà lại dong lên trước sảnh.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 8 A Closer Look 2 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới, Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1 A Closer Look 2

Võ Tòng ngay tắp lự kêu lên rằng:

- Tôi là Võ Tòng đây bao gồm phải giật đâu?

Trương Đô Giám nom thấy cả giận, đổi thay hẳn đường nét mặt nhưng quát lên rằng:

- Quân tầy tội khốn nàn kia, mày thực là một trong những thằng đôi mắt giặc, ruột giặc, gan giặc... Ta đây đề bạt cho mày được nên người dân có điều chi vô ơn với ngươi không? Vừa rồi ta còn mang lại ngồi chung uống rượu, chỉ mong sao cất nhắc đến mày được nên danh giá con người ngờ đâu mày lại xử tệ cùng với ta như thế?

Võ Tòng kêu lên rằng:

- việc nầy có hệ trọng gì đến chúng tôi? Tôi đương xua bắt cướp. Tôi phía trên đầu nhóm trời, chân sút đất, không bao giờ chịu thao tác như nắm bào giờ?

Trương Đô Giám lại quát lác lên rằng:

- Quân quỷ quái này, thôi đừng xoen xoét loại mồm nữa; Bây hãy ra xét nghiệm ở phòng nó xem tất cả tang thiết bị gì không.

Bọn quân nhân vâng dạ, rồi lôi Võ Tòng ra phòng để khám. Khi mở thùng ra thấy sinh hoạt trên tất cả ít quần áo, còn ở bên dưới thì toàn thị là các vật dụng bằng vàng bạc đãi cả. Võ Tòng thấy vậy ngẩn người, lừng chừng kêu nói làm sao để cho được. Chúng lại giải Võ Tòng, và khiêng săng lên trước cửa ngõ sảnh.

Trương Đô Giám thấy vậy quát mắng mắng ồn ã lên rằng:

- Quân này thiếu tôn trọng đến thế thì thôi! Tang đồ gia dụng rành rành sinh sống trước hôm kia còn ôm đồm được không! người ta hay nõi: "Chúng sinh còn độ được, đến fan thì khó khăn lòng cơ mà độ được!" té ra mi chỉ có bề ngoài là người, còn trong tâm ruột cũng không không giống gì nắm thú... !

Nói đoạn, liền sai phong tang đồ lại, rồi cho đem Võ Tòng vào cơ mật hãy giam ngơi nghỉ đó. độc nhất diện sai người sang nói với Tri Phủ, với đem đút lót các chốn Áp Ty, Khổng Mục đặt lên án Võ Tòng. Sáng sau đám hộ tập quan ngay cạnh bắt Võ Tòng giải sang bên phủ, cùng đem những tang vật mang đến trình. Trương Đô Giám cũng sai tín đồ nhà lấy giấy trình sự mất chiếm ở trước mặt lấp quan.

Tri lấp xem chấm dứt quát tả hữu trói chặt Võ Tòng lại, rồi call lấy những hình phạt lấy ra. Võ Tòng vừa toan đựng mồm lên kêu, thì quan phủ lại quát lên cơ mà rằng:

- Thằng này nguyên là 1 thằng phân phát vãng đến đây, ni lại trông thấy những đồ vàng bạc bẽo thế kia, lẽ nào nhưng mà không sinh lòng chiếm bóc? chúng đâu không buộc phải hỏi nó làm cho gì, cứ đem ra nhưng mà đánh hết sức đi... Bộ đội nghe nói dạ dăm dắp một lượt rồi mang roi ra tra đánh Võ Tòng black đét như mưa rào xung quanh đất vậy.

Võ Tòng lần khần thế làm sao mà kháng cự nổi, bèn liều má xưng dấn là:

- về tối hôm Rằm tháng Tám có thừa cơ vào trong nhà trong, mà lấy trộm những đồ kim ngân phần đa lẽ...

Quan che sai lấy cung rồi lại lấy gông, gông cổ Võ Tòng cơ mà giam xuống bên lao. Võ Tòng bị giam xuống nhà lao, bấy tiếng trong bụng new tỉnh ngộ nhưng nghĩ âm thầm rằng: "Cái này chắc chắn là thằng Trương Đô Giám bày mẹo, để hãm sợ mình như vậy! giả dụ sau này còn có phen thoát tội được ra, thì quyết nhiên cần liệu cho nói một phen new được".

Chàng nghĩ về vậy thì trong thâm tâm căm tức vô cùng. Còn mấy thương hiệu coi ngục hầu như nhận được tiền của Trương Đô Giám, phải đem Võ Tòng bỏ vào nhà đại lao, rồi cùm chân khóa tay, gông cổ, trói lại nghiêm ngặt.

Hùm thiêng khi đang sa cơ,

Rừng cây hại não giờ tất cả ai?

Bên kia Thi Ân nghe tin Võ Tòng bị bắt, bèn chóng vánh về thành bàn cùng với Lão quản Doanh. Lão quản ngại Doanh nói rằng:

- việc này chắc là Trương Đoàn Luyện muốn phục thù cho Tưởng Môn Thần, đề nghị mới nói với Trương Đô Giám mà lại mưu sự như thế, chắc rằng các vùng cùng môn trên dưới đều sở hữu đút lót tiền nong, mà ám sát Võ Tòng chứ không chơi. Cứ như bụng ta, ta tưởng Võ Tòng cũng chưa tới nỗi như thế nào tử tội, vậy nên ta cho người đến nói lót cùng với hai người Ấp Lao cùng Tiết cấp để bảo trì tính mạng cho Võ Tòng, rồi ta ở bên cạnh mà liệu bí quyết xoay sau:

Thi Ân nói:

- Hiện người Tiết cung cấp coi tù bây giờ là người họ Khang, vốn thân mật và gần gũi với bé xưa nay, giỏi đến này mà nói...

- buộc phải lắm, fan ta vì nhỏ mà cho nỗi bị quan tứ bắt bớ, nay bé không cứu người ta, thì hóng đến khi nào nữa!

Thi Ân liền rước mấy trăm lạng ta bạc, đem lại nhà Khang Tiết cung cấp để đút lót. Khi tới nơi Thi Ân đem tình đầu chuyện Võ Tòng nói mang lại Tiết cấp nghe. Khang Tiết cấp nghe nói lập tức bảo Thi Ân rằng:

- Chẳng lốt gì huynh trưởng, việc này toàn mưu mẹo của Trương Đô Giám, thuộc Trương Đoàn Luyện là hai bằng hữu kết nghĩa cùng nhau đó. Hiện giờ Tưởng Môn Thần vẫn trong nhà Trương Đoàn Luyện, sai bạn đem tiền đi hối lộ khắp cả các nơi, trên gồm quan đậy làm chủ, rồi đến shop chúng tôi đây, người nào cũng được tiền cả, chỉ tính sao hiệu quả Võ Tòng nữa là xong. Duy ở đây có một người Khổng Mục bọn họ Diệp, xem như là có trung trực nghĩa khí, không chịu hãm hại lương dân, vì thế mà Võ Tòng cũng đỡ được không ít điều nguy hiểm. Nay trường hợp ngô huynh đến tương hỗ Võ Tòng, thì bao nhiêu những bài toán trong ngục tù phó nhằm mặc tôi, tôi vẫn liệu đường nhưng khoan dung tử tế, còn ngô huynh buộc phải nhờ người đến nói cùng với Khổng Mục họ Diệp, để liệu mau chóng kết đoán mang lại ra! Thì mới có thể cứu tính mệnh được.

Thi Ân nghe nói, bèn đưa ra 1 lượng bạc nhằm tạ ơn Khang Tiếp Cấp, Tiết cấp cho hai ba lần từ bỏ chối, cơ mà Thi Ân nhất thiết không nghe, bất đắc dĩ sau này phải nhận. Đoạn rồi Thi Ân bái biệt Tiết cung cấp mà về bên dinh, tìm kiếm biết một bạn quen biết Diệp Khổng Mục, cơ mà nhờ đưa một trăm lạng bạc tình để nói giúp.

Nguyên Diệp Khổng Mục vốn biết giờ Võ Tòng là hảo hán, nên vẫn có lòng yêu thương nể, nhưng đem những văn án định lòng lựa thay đổi giản dị. Duy Tri phủ thì ăn uống nặng, tuy vậy chẳng qua là 1 trong tội cướp trộm thiết bị vật, chưa lấy gì nhưng kết tử tội đến được. Nhân gắng Tri Phủ vẫn cứ dùi dắng lỏng lẻo chuyện. Ni Diệp Khổng Mục, thấy có fan đem tiền mang đến nói cứu giúp mạng mang đến Võ Tòng, thì trong trái tim càng mừng rỡ, bèn rất là đem chiếc văn án giảm nhẹ bớt đi, rồi cho đến lúc mãn hạn đã thi hàn kết đoán. Ngày hôm sau Thi Ân sửa biên soạn rượu nhắn chững chạc, nhờ Khang huyết Cấp đưa vào đại lao, nhằm thiết đãi Võ Tòng. Bấy tiếng Võ Tòng nhờ bao gồm Khang Tiết cung cấp tử tế trông nom, khoan thứ những đồ hình nặng phải chàng cũng khá được ung dung chưa đến nỗi nguy hiểm như trước. Thi Ân lại gửi tiền cho những người canh gác mà dặn dò trông nom cảnh giác cho Võ Tòng. Khi cơm nước xong, Thi Ân gạnh vào tai Võ Tòng bảo thầm các câu chuyện, cùng dặn dò cứ lặng tâm, rồi sau sẽ có ngày bay khỏi.

Võ Tòng từ thời điểm ngày được Khang Tiết cấp cho khoan túng thiếu dễ dàng, thì chàng đã định ý toan quá ngục, nay thấy Thi Ân nói vậy;thì rầu lòng nán xem sao? giải pháp hai hôm sau, Thi Ân lại có cơm rượu tiền nong, dựa vào Khang máu Cấp đem vào lao để đưa cho Võ Tòng, và những người trông coi ở đó. Đoạn rồi Thi Ân lại nhờ bạn nói lót các nơi, nhằm mau mau sửa soạn văn thư mang lại chóng kết thúc mọi việc.

Cách mấy hôm nữa, Thi Ân lại sắp đến rượu thịt cùng quần áo, để lấy vào mang lại Võ Tòng ẩm thực và thế giặt. Trong mấy hôm đó, Thi Ân vào trong bên lao thăm hỏi tặng quà Võ Tòng được cha buổi, bất đồ dùng bị bạn nhà Trương Đoàn Luyện dò biết tình hình, liền lấy chuyện về báo với Trương Đoàn Luyện ngay lập tức lập tức. Trương Đoàn Luyện nghe nói, bèn rước sự thực sang trọng nói cùng với Trương Đô Giám. Trương Đô Giám lại sai fan đem đá quý lụa cho đút lót Tri Phủ, cùng nói hết rất nhiều lẽ đến Tri che nghe.

Tri che vốn một tay tham nhũng xưa nay, khi nhận quà lụa rồi, tức thì sai người lảng vảng trông nom xấp xỉ nhà lao, và tra xét những người qua lại. Thi Ân nghe biết chuyện ấy đành cần chịu phép làm việc nhà, không đủ can đảm ra vào trông nom chi nữa. Tứ đó Võ Tòng dựa vào được Khang Tiết cấp cho cùng mấy tên canh chừng trông nom tử tế, còn Thi Ân thỉnh thoảng đến nhà Tiết cung cấp để điều tra tin tức cơ mà thôi.

Thấm thoát trong hai tháng trời, Diệp Khổng Mục hết sức đem các việc oan mệnh chung của Võ Tòng, để san sẻ cùng Tri Phủ, và hết sức bênh vực các điều. Bấy giờ đồng hồ Tri bao phủ biết rõ bài toán đó là Trương Đô Giám ăn lễ của Tưởng Môn Thần, mà lại thêu đặt nên chuyện, để hãm hại Võ Tòng, thì vào bụng cũng lấy làm cho nản mà lại tự nghĩ rằng: "Té ra chúng ta được ăn uống tiền, nhưng mà để giờ đồng hồ giết người cho ta, thì làm sao cho tiện? " Nhân cố kỉnh Tri che cũng để mặc đó, cơ mà không lý hội gì cho nữa.

Dần dần mang lại hạn sáu mươi ngày, Tri che bắt Võ Tòng nghỉ ngơi trong lao tù ra, thay vứt gông trói, rồi Diệp Khổng Mục đem án ra tuyên cáo, định tội Võ Tòng phạt nhì mươi trượng đày quý phái Ân Châu, còn tang vật nạp năng lượng trộm, thì giao trả chủ cũ. Trương Đô Giám đến nhận những đồ tang vật. Đoạn rồi Tri Phủ hotline thợ, tương khắc kim ấn vào phương diện Võ Tòng, tấn công hai mươi trượng, gông sản phẩm gông nặng, cùng thảo công văn sai nhì tên công sai đi áp download Võ Tòng. Nguyên lúc Võ Tòng bị đánh, đang nhờ được Lão quản lí Doanh xuất chi phí nói lót các nơi, lại được Diệp Khổng Mục bao gồm lòng chu đáo giúp đỡ, cùng Tri phủ cũng yêu đương là oan khuất không may, đề nghị mấy chục trượng đòn cũng không rước gì nhức đớn. Hôm đó Võ Tòng nhịn tức theo giữ lại phép công, treo gông vào cổ cơ mà theo hai tên công sai đi thẳng ra thành. Đi được hơm một dặm đường, bỗng dưng thấy Thi Ân ở kề bên đường, chạy ra đón chào mà rằng:

- đái đệ hóng quan anh vẫn lâu rồi...

Võ Tòng bắt gặp Thi Ân lại sở hữu quấn lụa bên trên tay, nam nhi liền hỏi rằng:

- mới ít xưa nay không được chạm chán Tiểu cai quản Doanh, sao đang lại đau tay như thế?

Thi Ân đáp rằng:

- Chẳng vết gì Ca Ca, từ bỏ hôm tè đệ vào thăm Ca Ca được bố lần rồi, sau quan lấp sai bạn cấm đoán, nên không đủ can đảm vào đấy nữa. Bất đồ dùng được nửa tháng trời, một hôm tè đệ đương sinh sống Khoái Hoạt Lâm, bất chợt thấy Tưởng Môn Thần lại đem lũ người cho để tiến công nhau. Tiểu đệ lại bị hắn đánh một trận hết sức đau rồi lại chỉ chiếm giữ Khoái Hoạt Lâm và bắt đái đệ nên tìm những người ở ngoài để nói lại. Nhân nắm trong mấy hôm trời, tè đệ bắt buộc nằm nghỉ trong nhà mà ko đi đâu được. Nay nghe tin huynh trưởng yêu cầu đi đày ngơi nghỉ Ân Châu, đệ rước hai tấm áo bông đến để Ca Ca chũm mặc đi đường, và bao gồm hầm hai nhỏ vịt chín nhằm trong mặt hàng kia, xin mời Ca Ca vào uống mấy chén rượu rồi đã đi.

Nói đoạn cù ra mời hai bạn công không nên vào hàng một thể.

Hai thương hiệu công sai tốt nhất định không đồng ý mà rằng:

- lúc nào chúng tôi lại ăn uống với thằng giặc tù hãm này, lỡ ra quan tiền tư biết đến thì sao?

Lại quay trở về bảo cùng với Võ Tòng rằng:

- nếu anh không thích đánh đòn, thì bắt buộc đi ngay bắt đầu được.

Thi Ân biết nói cụ không bõ bèn gì, liền rước mười lạng bạc tình đến tặng kèm đám công sai, đám kia nhất quyết không rước rồi ra uy sừng sộ bắt Võ Tòng nên đi.

Thi Ân ngay lập tức rót hai bát rượu gửi Võ Tòng uống rồi buộc khăn gói áo vào sống lưng rồi, treo hai bé vịt lên đầu gông cho Võ Tòng, nhưng mà ghé vào tai dặn rằng:

- vào gói đó tất cả hai áo bông, một bọc tiền cùng mấy đôi giầy sợi ở đó... Song đường xá xa xôi, phải cần để chống cẩn thận, mấy thằng công không đúng này, nghe chừng không có bụng xuất sắc đâu?

Võ Tòng chấp nhận nói rằng:

- Bất tất đề xuất dặn, tôi sẽ hiểu rồi... Mang lại nó thêm hai thằng nữa mang đến đây, cũng không sợ gì chúng nó. Chú cứ về tôi khắc bao gồm xử trí.

Nói đoạn Thi Ân tức tốc bái biệt Võ Tòng, rồi sập sùi gạt lệ trở ra về.

Một phen tri kỷ cùng nhau,

Vì ai yêu cầu nỗi thương hải tang điền hỡi trời?

Rồi trên đây non nước xa vời,

Anh hùng có giận muôn thuở bao tan!

Võ Tòng, từ lúc theo hai fan công không nên lên đường, đi được khoảng vài dặm, hai tên công sai bàn hậu đậu với nhau rằng:

- Sao không thấy nhì thằng ấy cho đây... ?

Võ Tòng nghe biết ý chúng, liền mỉm cười thầm mà lại tự cho là "Quân khốn nạn này, lại hy vọng trêu lão gia đây!" phái mạnh nghĩ vậy, thì tay phải sẽ rút đanh một mặt gông để dỡ tay trái ra, xong để con vịt con quay vào đến tay đề xuất cẩm, còn tay trái thì xé thịt nhằm ăn. Đi được năm dặm đường, thì phái mạnh đã ăn hết hai nhỏ vịt chín. Bấy giờ đồng hồ chừng đi ngoài thành độ tám chín dặm đường, bỗng thấy phía trước bao gồm hai tín đồ vác đao giáo đứng hóng ở đó. Lúc hai bạn trông thấy tụi công nhân dong Võ Tòng đến, thì cùng đổ ra nhưng đi một thể.

Võ Tòng liếc mắt nhì anh kia, cùng hai công sai chuyển mắt đến nhau, ra ám hiêïu bảo nhau, thì trong tâm cũng vẫn hiểu ngầm ý tứ, tuy nhiên vẫn vờ làm ra mặt không biết. Đi được vài dặm mặt đường nữa, thì hốt nhiên đến một vị trí bến nước mênh mông, tứ mặt toàn là bến bãi sâu sông rộng. Năm tín đồ cùng nhau tiến bước, tới một chiếc cầu lớn rộng, kề bên có một chiếc lầu nhằm bia, trong bia khắc ba chữ "Phi Vân Phố" vô cùng to.

Võ Tòng thấy vậy, bèn vờ vịt nói rằng:

- địa điểm này là nơi nào đây?

Hai tên công sai đáp rằng:

- đôi mắt anh mù đâu! không trông mấy chữ Phi Vân Phố để tại bên kia à?

Võ Tòng đứng lại nhưng nói rằng:

- Tôi ước ao đi cầu một cái đã.

Vừa nói kết thúc lời, thì nhì anh đứng đón thời gian nãy bỗng vác dao sấn ngay gần vào, Võ Tòng ngay thức thì quát lên một tiếng, đá thốc luôn cho một chiếc ngã lăn xuống nước. Còn một anh nữa vừa toan tảo mình, thì đã biết thành chàng đá luôn luôn cho một cái nữa, xẻ quay đơ ra, nhưng lặn tùm xuống nước. Nhì tên công sai thấy vậy vội trông lối dưới mong mà toan chạy xuống. Võ Tòng thét lên rằng:

- chúng bây chạy đi đâu?

Nói chấm dứt cầm gông bẻ một cái, gãy tan ra có tác dụng đôi, rồi sấn xuống dưới cầu để đuổi. Một tên công sai thấy Võ Tòng xua đuổi đến, thì khiếp sợ rụng rời, nhưng tự bửa lăn ra đất, còn tên cơ thục thân gắng chạy, cũng trở thành chàng xua đuổi tới, cơ mà đánh cho một cẳng tay vào sau sườn lưng ngã lăn xuống đó.

Đoạn rồi Võ Tòng vớ lấy thanh đao quăng rơi ngơi nghỉ bến nước, quay trở về đâm cho mỗi thằng một nhát, công dụng tính mạng nhị tên công sai. Bấy giờ nhị anh bổ lăn xuống nước vừa bắt đầu lóp ngóp bò lên, toan chứa cẳng để chạy, bất vật bị Võ Tòng đuổi đến, đâm bị tiêu diệt một anh, còn một anh nữa, thì nam nhi ta núm đầu giữ lại, rồi quát lên rằng:

- ý muốn sống thì đề nghị thực ta tha cho, ai xui mày đến đây như thế!

Anh kia lo lắng mà kêu rằng:

- shop chúng tôi là môn đệ Tưởng Môn Thần, sư phụ tôi cùng Trương Đoàn Luyện bàn nhau, sai shop chúng tôi đến đây, sẽ giúp đỡ hai tên công sai cơ mà hại hảo hán đó.

- Sư phụ mầy là Tưởng Môn Thần, hiện bây chừ ở đâu?

- Khi công ty chúng tôi ra đi, thì hiện đương thuộc Trương Đoàn Luyện uống rượu sống lầu Uyên Ương tận nhà Trương Đô Giám, để chờ tin cửa hàng chúng tôi về báo.

Võ Tòng nghe nói tức thì bảo tên cơ rằng:

- nếu như vậy thì ta chẳng thể nào tha đến mầy được.

Nói đoạn giơ dao lên một nhát, bổ chết còng queo ra đó.

Đao nầy mình định thịt ai?

Vì đâu bỗng dưng hóa ra ai giết mổ mình!

Nực mỉm cười trời khéo chuyển phiên nhanh,

Thanh đao kia để vô tình cùng với ai... ?

Bấy giờ Võ Tòng lần các con dao lưng, chọn lấy một con tốt nhất giắt vào mình. Lại e nhị tên cơ chưa bị tiêu diệt hăn, ngay tắp lự đâm thêm cho từng anh mấy nhát, vất cả xuống bến nước, rồi lên trên cầu đứng vẫn vơ 1 mình mà nghĩ. Nam giới nghĩ âm thầm rằng: bè bạn giờ ta đang giết xong bốn đứa này rồi, tuy nhiên còn đám Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện, Tưởng Môn Thần, vẫn còn ở kia thì bao giờ cho thỏa lòng tức giận bấy nay!" cánh mày râu nghĩ vậy, thì vác đao quanh lẩn quất hồi lâu, rồi thiên nhiên định bụng, nhưng mà xăm xăm về lối bạo gan Châu, new hay:

Trông nước nhà luống ngại ngùng ngùng!

Giết người mang tiếng để lòng có oan,

Hay bỏ ra đồng loại tương tàn,

Mà rước giọt máu tưới chảy khối thù,

Giận trời còn lắm phàm ngu,

Trăm năm để khách giang hồ bận tay,

Phi Vân còn bến nước đây.

Còn về còn nhớ đến ngày rửa oan...

Lời bàn của Thánh Thán:

Tác đưa tả Khoái Hoạt Lâm, mau chóng Tưởng về tối Thi, nay Thi mai Tưởng, bèn khiến người chẳng còn quay lại khoái ý, Sử quan có ích cho đời, xét ra ko ít, vì không muốn cho đàn cường hào tranh chiếm của dương thế với nhau.

Trương Đô Đầu cho Võ Tòng vận động trong nhà, để lừa cho chết, ngờ đâu lại bị chết, cái cơ họa phúc ko lường, người hâm mộ đến thờ ơ khiếp sợ.

Sau khi Võ Tòng giết bị tiêu diệt chị dâu, lại tả ra rất nhiều thú phong phú khinh bạc, như loại Thập từ bỏ Phi, Khoái Hoạt Lâm, lại hốt nhiên đâu tả ra ở bên dưới lầu Uyên Ương bên Trương Đô Giám, thân tết Trung Thu yến ẩm, toàn đa số chuyện tình, hoặc gửi đến, hoặc gợi ra vui đùa... Cho đem Ngọc Lan hứa hẹn gả, khiến bằng hữu Võ Đại, Võ Nhị, có Kim Liên với Ngọc Lan, bất chợt thấy yêu cầu đôi, lòng kim cương gấm vóc moi ra, thực là tuyệt thế.

Xem thêm: Thi Đấu Cầu Lông Đôi Nam Nữ Số 1 Thế Giới, Luật Cầu Lông Đôi Trong Thi Đấu Và Luyện Tập

Tả Võ Tòng sau thời điểm đã giết tứ người, chợt dùng tư chữ "Vác dao cần sử dụng dằng", thực khéo dùng như Trang Tử, khiến độc giả sau này, chẳng rõ là Thủy Hử sử dụng theo Trang Tử, tốt là Trang Tử dùng theo Thủy Hử.

Hồi sau tả tiết ngập lầu Uyên Ương, một chuyện lộn trời đảo đất, nhưng mà trước đã tả câu bốn chữ này, chợt khiến người đọc suy xét, ngọn cây viết thần diệu là thế, đâu chỉ có người đời dễ biết ra ngay!