X là dung dịch alcl3 y là dung dịch naoh 2m

     

X là dung dịch AlCl3, Y là hỗn hợp NaOH 2M. Thêm 150ml hỗn hợp Y vào cốc đựng 100ml dung dịch X, khuấy các thì vào cốc tạo thành 7,8 gam kết tủa. Lại thêm tiếp vào ly 100ml dung dịch Y, khuấy đông đảo thì lượng kết tủa gồm trong ly là 10,92 gam. Những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch X?
Bạn đang xem: X là dung dịch alcl3 y là dung dịch naoh 2m

Lời giải của Tự học 365

Giải đưa ra tiết:

Các phương trình phản bội ứng rất có thể xảy ra:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl (1)

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)

Gọi x là độ đậm đặc mol dung dịch X

TN1: nNaOH = 0,15. 2 = 0,3 mol; = 0,1.x = 0,1x mol

=

*
= 0,1 mol

TN2: nNaOH thêm = 0,1 .2 = 0,2 mol; =

*
= 0,14 mol

Khi cho thêm NaOH thì lượng kết tủa Al(OH)3 sống TN2 tăng thêm so với TN1 minh chứng ở TN1 lượng AlCl3 còn dư. Khi thêm tiếp 0,2 mol NaOH thì lượng kết tủa tăng 0,14 – 0,1 = 0,04 mol

Nếu trong TN2 lượng AlCl3 vẫn còn đó dư thì lượng kết tủa tăng là:

*
. 0,2 = 0,0667 mol > 0,04 mol

Vậy trong TN2 lượng NaOH còn dư đang hoà tan một trong những phần kết tủa.

Tổng số mol NaOH đã dùng là : 0,3 + 0,2 = 0,5 mol

Gọi x là mật độ mol của AlCl3 ta có:

chiếm được = cực đại - tung =

- nNaOH hòa tan kết tủa

= - (nNaOH ban đầu - 3) = (4- nNaOH ban đầu)

=>PT: 0,14 = 4. 0,1x – 0,5 => centimet (AlCl3)= 1,6M


Các câu hỏi liên quan


Ý kiến của khách hàng Hủy

Δ


Menu
Khám phá thêm

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH


*Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Trang 6 Lớp 9 Getting Started, Unit 1 Lớp 9: Getting Started

243a Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

× Đăng ký kết
hoặc
Đăng nhập nhanh bằng:

*Xem thêm: Các Công Cụ Trợ Giúp Soạn Thảo, Tin Học 10 Bài 18:

(*) Khi click chuột đăng ký kết tài khoản, bạn chắc chắn là đã đoc và đồng ý với chính sách bảo mật với Điều khoản dịch vụ thương mại của Tự học tập 365.